Ugrás a tartalomra

Hátralékkezelési tanácsadás

 

TÁJÉKOZTATÓ HÁTRALÉKKEZELÉSRŐL

 

A közüzemi díjhátralékot felhalmozó egyéneknek, ill. családoknak intézményünk hátralékkezelési tanácsadást biztosít, amelynek keretében – önrész megfizetésének vállalása mellett – lehetőség nyílik a felhalmozott tartozás rendezésére A tanácsadás folyamatában az alábbi támogatási formákat tudjuk javasolni:

 

 

Az önkormányzati hátralékkezelési támogatás igénybevételének feltételei:

 

– bevonható tartozások jellege: közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, FTSZV-, szemétszállítási, háztömböknél központi fűtés díjtartozás, lakbér, közös költség hátralék)

lakásnagyság:  
1 fő 75 nm
2 fő 85 nm
3 fő 95 nm
4 fő 105 nm
+ minden további személy után 10-10 nm

 

jövedelemhatár: 
   
1 főnél: 99.750,-Ft. (ha egyedülálló)
1 főnél 94.050,-Ft (ha egyedül élő)
2 főnél 85.500,-Ft
3 főnél 71.250,-Ft
4 főnél 62.700,-Ft
5 v. több főnél: 59.850,-Ft

                              
Önkormányzati hátralékkezelés esetében szükséges továbbá a bejelentett (állandó vagy ideiglenes) lakcím és a kerületben történő életvitelszerű tartózkodás, albérlet esetén az albérleti szerződés bemutatása (ebben az esetben csak a bérlő által felhalmozott közüzemi díjtartozásokra kérhető támogatás). Ha az ügyfél álláskereső, a támogatás igénybevétele csak a Foglalkoztatási Osztállyal történő együttműködés esetén lehetséges. Ha a klienssel eltartási szerződést kötöttek, a támogatás nem igényelhető.

 

A HÁLÓZAT Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatás igénylésének feltételei:

 

 

A krízis támogatás igénylésének feltételei:

 

Azok a bérlakásokban élő, lakhatásukban fenyegetett hátralékosok igényelhetik ezt a támogatási formát, (lakbérhátralék és járulékos költségei rendezésére), akiknél a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték a lakbér nem fizetése miatt. A kérelemhez csatolni kell az ingatlankezelő szervezet (Vagyongazdálkodási Iroda) nyilatkozatát arról, hogy a lakbérhátralék támogatással történő kiegyenlítése esetén szerződéssel továbbra is biztosítja és írásban igazolja a támogatott legalább 1 éves lakhatását, ill. ha per van folyamatban, a keresettől eláll. A családban az egy főre jutó jövedelem 100.000,- Forint (egyedül élők esetén 120.000,-Ft.) lehet, de – méltányolható esetben – a támogatás igényelhető e jövedelemhatár felett is.

 

Az elbírálás rendje

 

A Kuratórium felhatalmazása alapján az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke és az Alapítványi Iroda egy munkatársa (aki egyben a Kuratórium tagja is) a két kuratóriumi ülés időpontja között legfeljebb 10 krízis támogatás iránti kérelmet, összesen 300.000,-Ft értékhatárig elbírálhatnak, ha a kérelmező igazolja, hogy a kilakoltatás veszélye közvetlenül fenyegeti vagy/és a lakásban a szolgáltatást kikapcsolták.
A Kuratórium a következő ülésén a két ülés között hozott döntést utólag jóváhagyja.

 

A krízistámogatás összege

 

Megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás összegével, azaz maximum 300.000,-Ft.

A kötelező önrész összege megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás szerinti összeggel (a hátralékok keletkezésének ideje függvényében), azonban indokolt esetben különös méltányosságból az önrész lehet ennél kevesebb is, de legalább 15.000,-Ft.

Külön döntés kivételével, általában a krízis támogatás a számlázó által felszámított kamatokra nem nyújtható. Ennek elengedése az alapítványi támogatás folyósításának feltétele.

A rendkívüli támogatás igénylésének feltételei megegyeznek a hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeivel, azzal az eltéréssel, hogy rendkívüli élethelyzet esetén az önrész 15.000,-Ft-ra mérsékelhető, ill. ugyanilyen indokkal kérhető a támogatás abban az esetben is, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja (családban élők esetében) a százezer, ill. (egyedül élőknél) a százhúszezer Ft-ot.

Elérhetőség:
Tel: 06-1-424-7492
Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.