Ugrás a tartalomra

Családok átmeneti otthona

 

A Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzatának Családok Átmeneti Otthona átmeneti szálláslehetőséget nyújt a családi krízishelyzet miatt otthontalanná váló, továbbá védelmet kereső szülő és gyermeke részére. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét.

 

Intézményünk működési rendje:
A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos, megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a bentlakó családok életét.

 

A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:

 

Ügyfélfogadási idő:
H.-CS: 8.00-16.30
P.: 8.00-14.00

 

Intézményünk 40 fő számára tud férőhelyet biztosítani.
A családok külön apartmanokba kerülnek elhelyezésre, amelyben teakonyha és fürdőszoba található.

A CSÁO a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől.

Az átmeneti befogadás maximális ideje 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és kötelességeit, az érdekképviseleti fórum működését a Házirend szabályozza.

A családok támogatása során a szociális munka módszereivel dolgozunk: krízisintervenció, családsegítés, családgondozás, a mentálhigiénés segítség, ventilláció biztosítása, információnyújtás és tanácsadás.

 

Az intézményi felvétel szabályai:


Illetékesség szempontjából döntő, hogy olyan családokat tudunk befogadni, akik Budapest XXII. kerületi lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Otthonba történő felvétel az átmeneti ellátást igénylő kérelmével kezdődik.
Elhelyezési kérelemmel fordulhat bármely segítő intézmény, gyermekjóléti szolgálat, illetve maga a krízishelyzetbe került család is.

Felvétel esetén a kérelmező és az intézmény vezetője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az otthon nyújtotta szolgáltatások körét, a térítési díj összegét, az ellátás időtartamát, az otthoni jogviszony megszűnésének eseteit.

 

Elérhetőség:
Tel: 06-1/362-1277, 06-20/296-9296
Cím: 1224 Budapest, Bartók Béla út 25/a.