Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

TÁJÉKOZTATÓ – ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS

Az óvodai és iskolai szociális segítő a kerületben működő köznevelési-közoktatási intézményekkel (óvoda, iskola) rendszeresen kapcsolatot tart. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.
A felmerülő probléma jellegétől függően az óvodai és iskolai szociális segítő együttműködik az érintett intézmény pszichológusával, fejlesztő pedagógusával, védőnővel, gyermek óvónőjével, gondozójával, osztályfőnökével, a családsegítővel és az esetmenedzserrel.

Mi az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja?

 • A gyermek veszélyeztetettségét megelőző tevékenység támogatása a köznevelési-közoktatási intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és az intézmény pedagógusainak.
 • Érzékenyítő, ismeretterjesztő és prevenciós témájú foglalkozások.
 • Önismeret, szociális kompetenciák fejlesztése.
 • A tanulási kötelezettség teljesítéséhez szükséges készségek fejlesztése, sikeres tanulmányi előmenetelük támogatása.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ CSOPORT ELÉRHETŐSÉGEI:
Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 276.
Telefonszám: (06-1) 207-6024, 06-20-491-2022
E-mail-cím: iskolaiszoc@gyermek22.hu

Szociális segítő, munkacsoport vezető: Muhiné Ried Ágnes
Elérhetőségei:
Telefon: 06-20-491-2022
E-mail: muhi.agi@gyermek22.hu