Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

Hátralékkezelési tanácsadás

TÁJÉKOZTATÓ HÁTRALÉKKEZELÉSRŐL

A közüzemi díjhátralékot felhalmozó egyéneknek, ill. családoknak intézményünk hátralékkezelési tanácsadást biztosít, amelynek keretében – önrész megfizetésének vállalása mellett – lehetőség nyílik a felhalmozott tartozás rendezésére A tanácsadás folyamatában az alábbi támogatási formákat tudjuk javasolni:

 • Önkormányzati hátralékkezelési támogatás (Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő testületének 1/2015. (II.9). önkormányzati rendelete alapján)
 • HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért – Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatás
 • HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért – Alapítvány krízis támogatás
 • HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért – Alapítvány rendkívüli támogatás (kivételes esetben, a Kuratórium egyedi döntése alapján)

Az önkormányzati hátralékkezelési támogatás igénybevételének feltételei:

– bevonható tartozások jellege: közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, FTSZV-, szemétszállítási, háztömböknél központi fűtés díjtartozás, lakbér, közös költség hátralék)

 • adósság nagysága 50.000-427.500,-Ft,
 • legalább hathavi tartozás vagy kikapcsolt szolgáltatás esetén igényelhető, ill.
 • a támogatás mértéke nem haladhatja meg a bevont adósság 75%-át vagy 200.000,-Ft-ot, mely egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően

                           lakásnagyság:          1 fő          →   75 nm
                                                             2 fő          →   85 nm
                                                             3 fő          →   95 nm
                                                             4 fő          → 105 nm
                                                             + minden további személy után→ 10-10 nm

                         jövedelemhatár:        1 főnél: 99.750,-Ft. (ha egyedülálló)
                                                             1 főnél 94.050,-Ft (ha egyedül élő)
                                                             2 főnél 85.500,-Ft
                                                             3 főnél 71.250,-Ft
                                                             4 főnél 62.700,-Ft
                                                             5 v. több főnél: 59.850,-Ft

Önkormányzati hátralékkezelés esetében szükséges továbbá a bejelentett (állandó vagy ideiglenes) lakcím és a kerületben történő életvitelszerű tartózkodás, albérlet esetén az albérleti szerződés bemutatása (ebben az esetben csak a bérlő által felhalmozott közüzemi díjtartozásokra kérhető támogatás). Ha az ügyfél álláskereső, a támogatás igénybevétele csak a Foglalkoztatási Osztállyal történő együttműködés esetén lehetséges. Ha a klienssel eltartási szerződést kötöttek, a támogatás nem igényelhető.

A HÁLÓZAT Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatás igénylésének feltételei:

 • a családban az egy főre jutó jövedelem 100.000,- Forint (egyedül élők esetén 120.000,-Ft) lehet, de – méltányolható esetben – a támogatás igényelhető e jövedelemhatár felett is,
 • víz-csatorna, szemétdíj-, távhő-, közös költségben számlázott víz-, csatorna-, szemétdíj hátralékra kérhető (FTSZV-tartozásra nem!)
 • a részletfizetési megállapodás megkötésére (a támogatás megállapítását követő) 6 hónap áll az ügyfél rendelkezésére
 • 3 évente ítélhető meg
 • max. 300.000,-Ft támogatás igényelhető

A krízis támogatás igénylésének feltételei:

Azok a bérlakásokban élő, lakhatásukban fenyegetett hátralékosok igényelhetik ezt a támogatási formát, (lakbérhátralék és járulékos költségei rendezésére), akiknél a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték a lakbér nem fizetése miatt. A kérelemhez csatolni kell az ingatlankezelő szervezet (Vagyongazdálkodási Iroda) nyilatkozatát arról, hogy a lakbérhátralék támogatással történő kiegyenlítése esetén szerződéssel továbbra is biztosítja és írásban igazolja a támogatott legalább 1 éves lakhatását, ill. ha per van folyamatban, a keresettől eláll. A családban az egy főre jutó jövedelem 100.000,- Forint (egyedül élők esetén 120.000,-Ft.) lehet, de – méltányolható esetben – a támogatás igényelhető e jövedelemhatár felett is.

Az elbírálás rendje

A Kuratórium felhatalmazása alapján az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke és az Alapítványi Iroda egy munkatársa (aki egyben a Kuratórium tagja is) a két kuratóriumi ülés időpontja között legfeljebb 10 krízis támogatás iránti kérelmet, összesen 300.000,-Ft értékhatárig elbírálhatnak, ha a kérelmező igazolja, hogy a kilakoltatás veszélye közvetlenül fenyegeti vagy/és a lakásban a szolgáltatást kikapcsolták.
A Kuratórium a következő ülésén a két ülés között hozott döntést utólag jóváhagyja.

A krízistámogatás összege

Megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás összegével, azaz maximum 300.000,-Ft.

A kötelező önrész összege megegyezik a hátralékkiegyenlítő támogatás szerinti összeggel (a hátralékok keletkezésének ideje függvényében), azonban indokolt esetben különös méltányosságból az önrész lehet ennél kevesebb is, de legalább 15.000,-Ft.

Külön döntés kivételével, általában a krízis támogatás a számlázó által felszámított kamatokra nem nyújtható. Ennek elengedése az alapítványi támogatás folyósításának feltétele.

A rendkívüli támogatás igénylésének feltételei megegyeznek a hátralékkiegyenlítő támogatás feltételeivel, azzal az eltéréssel, hogy rendkívüli élethelyzet esetén az önrész 15.000,-Ft-ra mérsékelhető, ill. ugyanilyen indokkal kérhető a támogatás abban az esetben is, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladja (családban élők esetében) a százezer, ill. (egyedül élőknél) a százhúszezer Ft-ot.

Elérhetőség:
Tel: 06-1-424-7492
Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.