Gyakran ismételt kérdések

 • A tankötelezettség mulasztásával és a családi pótlék természetben történõ nyújtásával összefüggõ rendelkezések:

 • Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóságként eljárva
  a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
  b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegû iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg bölcsődés, óvodás, iskolai és közoktatásban résztvevő gyermek részére, intézményi étkezés térítési díjának megfizetéséhez. Egyben a tárgyév július és november hónapjában egyszeri 5800 Ft pénzbeli támogatásban is részesül a gyermek, amennyiben e hónapokban a kedvezményre jogosult. A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a gyermek, illetve családja érvényes lakóhellyel vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezzen Budapest XXII. kerületében, valamint a családban az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg családban élő gyermek esetében az öregséginyugdíj-minimum 125%-át, vagyis 35 625 Ft-ot,egyedülálló szülő vagy tartós beteg, illetve fogyatékos gyermek esetén az öregséginyugdíj-minimum 135%-át, vagyis 38 475 Ft-ot.

  A kérelemhez mellékelni kell:

 • a család háromhavi átlag nettó jövedelmének igazolását, a gyermek bölcsődei, óvodai vagy iskolalátogatási igazolását,
 • a 16. életévét betöltött tanuló részéről iskolalátogatási igazolást nappali tagozatú oktatásban való részvételről,
 • a családtagokra vonatkozó vagyonnyilatkozatot.
 • Nem számít vagyonnak
 • az az ingatlan, amelyben kérelmező és családja életvitelszerűen él,
 • az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon fenn áll,
 • a mozgáskorlátozottság miatt fenntartott gépkocsi.
XXII. ker. Önkormányzat honlapjaXXII.kerületi Önkormányzat
JogvédőkJogvédők
Nemzeti Erőforrás MinisztériumNemzeti Erőforrás Minisztérium
Gyerekszegénység elleni programGyerekszegénység elleni program
magyarország.humagyarorszag.hu
üdülési csekküdülési csekk
Copyright © Gyermekjóléti Központ 2010.