Törvények, jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyermekvédelmi törvény)

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

XXII. ker. Önkormányzat honlapjaXXII.kerületi Önkormányzat
JogvédőkJogvédők
Nemzeti Erőforrás MinisztériumNemzeti Erőforrás Minisztérium
Gyerekszegénység elleni programGyerekszegénység elleni program
magyarország.humagyarorszag.hu
erzsébet programerzsébet program
Copyright © Gyermekjóléti Központ 2010.